Sundhedslys til ældre

Vi arbejder sammen med blandt andre Glostrup Hospital og DTU Fotonik om at skabe energieffektivt og sundhedsfremmende lys til ældre


Kan den rigtige belysning understøtte døgnrytmen hos ældre mennesker og dermed fremme sundhed og trivsel? Meget tyder på det. Fremtidens belysning er blevet testet hos 20 ældre borgere i Albertslund Kommune.

Det viste sig, at det rigtige lys virker positivt på døgnrytmen. Se filmen om resultaterne her:

 

Prøvebolig med sundhedslys

I en prøvebolig er nye LED-belysningsløsninger med styring blevet afprøvet i fokusgruppeundersøgelser med ældre. Formålet var at undersøge de ældres oplevelse af belysningen i prøveboligen, der er en nøjagtig kopi af en bolig i det kommende plejecenter i Albertslund Centrum.

Belysningen i prøveboligen har været designet efter fire scenarier: morgen, dag, aften og nat. Disse scenarier er blevet testet kvalitativt på en testgruppe af ældre.

Det har været vigtigt med de ældres input i processen for at identificere deres specifikke behov og problemstillinger, og tilpasse løsningen i prøveboligen hertil. Samtidig har det givet god anledning til at vejlede de ældre i brugen af LED-belysning, samt oplyse om både synsansen, døgnrytme og LED-belysning