Lighting Metropolis

Lighting Metropolis er et svensk-dansk samarbejdsprojekt med fokus på fremtidens belysning, lysdesign, byudvikling, innovation og nye informationsteknologier.


Lighting Metropolis - Albertslund Kommune

Albertslund Kommune er, i tæt samarbejde med Albertslund-baserede Gate 21, ledende partner i Lighting Metropolis projektet, der bliver en vigtig del af den fælles vækstindsats på tværs af Region Skåne, Hovedstaden og Sjælland. I projektet er de ledende regioner, byer, virksomheder og universiteter gået sammen om det fælles mål at gøre Greater Copenhagen til verdens førende living lab for intelligent urban belysning med mennesket i centrum. Ved at bringe regionens mange unikke kompetencer sammen vil det fulde potentiale af ny belysning og Smart City-teknologi maksimeres til fordel for både borgere og virksomheder.

I Albertlund Kommune er der udvalgt fem demonstrationsprojekter, der på forskellige vis tester nye teknologiske muligheder for indendørs- og udendørs lys. Projekterne vil give en fremtidig brugbar viden omkring lysets indflydelse på borgernes hverdag og trivsel. Målet er at styrke den vigtige rolle belysning kan spille i at støtte sikkerhed, tilgængelighed, identitet, sundhed og uddannelse for mennesker i byerne.

De fem demonstrationsprojekter i Albertslund Kommune omhandler interaktiv belysning på en skole-legeplads, læringslys i klasseværelser, fremtidens digitale arbejdsplads, kvalitetssikring af byens nye LED gadebelysning og døgnrytmelys for ældre med demens.