Lightel i Sundhedshuset

Lighting Metropolis er et svensk-dansk samarbejdsprojekt med fokus på fremtidens belysning, lysdesign, byudvikling, innovation og nye informationsteknologier.


Lightel i Sundhedshuset - Albertslund Kommune

Ét af Albertslunds fem Lighting Metropolis projekter er lokaliseret i Sundhedshuset under navnet Lightel. I samarbejde med Hvidovre Hospital, Chromaviso og Aalborg Universitet tester Albertslund Kommune døgnrytmelys på en hel etage i Albertshøj, fra badeværelser til vaskerum, til gavn for både de ældre og for de ansatte. 

For de ældre, der bor på plejehjemmet, giver de varme LED dioder en forbedret døgnrytme, forbedret søvnmønster, nedsat uro og nattevandringer, færre tilfælde af depression og delirium og forbedret livskvalitet.

Derudover vil projektet skabe viden om og accept af ny teknologi blandt ældre, personale og pårørende, udvikling af ny teknologi og bedre forebyggelse og sundhedspleje, hvilket reducerer omkostninger til medicin og behandling.

Støttet af Elforsk