Herstedvester

Der etableres ny belysning i Herstedvester i løbet af efteråret/vinter. Projektet begyndte i uge 34 og forventes afsluttet til november 2020. Siden her opdateres med nyeste status for projektet hver uge.


Projektinfo/status 

Uge 33: Gravearbejderne påbegyndes på Damgårdsstien. 

Uge 34: Master sættes på Damgårdsstien, Horsholmstræde og Herstedvesterstræde.

Uge 35: Der er overgravet en fiber ved Herstedvesterstræde. Fejlen er meldt og udbedres 27-08.

Uge 36: Intet at bemærke.

Uge 37: Afsluttende gravearbejder rundt i byen.