Albertslund Syd

Projektet i Albertslund Syd er færdigt


Fremdrift og status for projektet:
Projektet i Albertslund Syd er i gang og forventes færdigt i løbet af august. På billedet herunder er
angivet hvor den nye belysning etableres.